GİZLİLİK POLİTİKASI

Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni 


Bu Gizlilik Politikası’nda Pop+Sandy’nin kişisel verileri Kullanıcılar’ın web sitesine üye olması ve web sitesinden faydalanması sırasında nasıl topladığı, işlediği, paylaştığı ve koruduğu açıklanmaktadır. Pop+Sandy kişisel verileri bu Gizlilik Politikasına uygun şekilde işleyebilir. 


Bu Gizlilik Politikası, Kullanıcı Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Burada tanımlanmamış olan tüm terimler, Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen anlamda tanımlanmış kabul edilecektir. Bu Gizlilik Politikası’nda yer verilmeyen tüm konularda Kullanıcı Sözleşmesi uygulanacaktır. 


 • Hangi kişisel verilerin işleneceği
 • Kullanıcılar’ın işlenebilecek kişisel verileri şunlardır: adı, soyadı gibi kimlik bilgileri, e-mail adresi gibi iletişim bilgileri, sosyal medya hesap kullanıcı adları (Twitter, Facebook, Instagram, Google+ vb.); IP adresi, erişim zamanı, erişim konumu gibi trafik bilgileri


  Web sitesinin kullanımı sırasında çerezler vasıtasıyla kullanıcı davranışları, ziyaret edilen web siteleri ve daha önceden ziyaret edilen web siteleri gibi çeşitli kişisel veriler de toplanabilecektir. 


 • Kişisel verilerin nasıl toplanacağı
 • Yukarıda 1. maddede bahsedilen kişisel veriler, Site’nin kullanımı sırasında ve elektronik ortamda ilgili mevzuata uygun olarak toplanmaktadır. 


 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği
 • İlgili mevzuatın izin verdiği ölçüde, kişisel veriler özellikle aşağıdaki amaçlar için işlenecektir:


 • Kullanıcılar’ı kaydetme ve Ürünler’i satın almaya olanak tanıma,
 • Kullanıcılar’a en son Ürünler hakkında e-posta, SMS ve diğer benzeri elektronik iletişim metotlarıyla bildirim gönderme, reklam veya resim gösterme gibi çeşitli yöntemlerle bilgilendirme,
 • Ürünler’i, içerikleri ve reklamları iyileştirme,
 • Kullanıcılar’ın Ürünler’i satın almasına ilişkin öneriler sunma, 
 • Diğer kaynaklardan elde ettiğimiz veriler ile bu Gizlilik Politikası kapsamındaki verileri eşleştirerek analiz etme, satış birimi, teknik servis birimleri ile diğer cihazlarınızdan elde ettiğimiz verilerinizle eşleştirme ve bu şekilde Hizmetlerimizi, Ürünlerimizi, içerikleri ve reklamlarımızı iyileştirme ile satış sonrası destek hizmetlerimizi daha iyi ve isabetli şekilde sunma, 
 • Satın almalar hakkındaki iletişimler ve hüküm, koşul ve politikalardaki değişiklikler gibi önemli bildirimleri gönderme,
 • Yazılım güncellemeye, teknik servis işlemlerine ve diğer işlemlere ilişkin dahili kayıtlar tutma,
 • Uygulanacak hukuk kapsamında hukuka uygun olan her türlü resmi talebi yerine getirme,
 • Kullanım Koşulları, Kullanıcı Sözleşmesi ile bu Gizlilik Politikasını, olası ihlalleri araştırmak da dahil olmak üzere, uygulama,
 • Dolandırıcılık veya güvenlik konularını (istenmeyen e-postaların filtrelenmesi dahil, ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla) ya da teknik konuları tespit etme, engelleme veya başka bir şekilde ele alma.

 • Kişisel veriler, hukuki sürelerin dolması ve kişisel verilerin toplanma amaçlarının ortadan kalkması halinde, başkaca bir hukuki gereklilik olmadığı ölçüde, silinecek veya anonim hale getirilecektir. 


 • Kişisel verilerin üçüncü kişilerle paylaşımı
 • Prensip olarak, Kullanıcılar’ın kişisel verileri üçüncü taraflarla paylaşılmamakta veya üçüncü taraflara açıklanmamaktadır. Ancak, aşağıda belirtilen durumlarda Pop+Sandy’nin kişisel verileri paylaşması veya kullanması gerekebilir:


 • Ürünler’in temini için zorunlu olması,
 • Yasal süreçlerimize uymak için zorunlu olması,
 • Yasal bir yükümlülüğe ya da adli, kamusal ve resmi bir makamın kararına uymak için kişisel verilerin açıklanmasının gerekmesi ya da ulusal güvenlik, kanunun uygulanması veya kamusal öneme sahip diğer hususlarla ilgili bir zorunluluk olması,
 • Geçerli kanunlar uyarınca bunun yapılmasına izin verilmesi.

 • Kişisel veriler üçüncü taraflara bu Gizlilik Politikasında açıklananlar dışındaki bir amaçla sunulmayacak ve satılmayacaktır.


 • Kişisel verilerin güvenliği
 • Pop+Sandy, Kullanıcılar’ın kişisel verilerin kaybolma, çalınma ve suiistimalin yanı sıra, yetkisiz erişim, açıklama, değiştirme ve imhaya karşı korumak için idari, teknik, örgütsel ve fiziki önlemler gibi tedbirler almaktadır. Ayrıca web sitesi üzerinden yapılan tüm işlemler güvenli ödeme sistemleri üzerinden gerçekleştirilmektedir. Gizli ödeme bilgileri ilgili şirkete doğrudan şifrelenmiş formatta (SSL) aktarilmaktadır.


  Geçerli kanunlar uyarınca zorunlu olan standartlara uyulması halinde dahi, kişisel verilerin güvenli olmayan yollarla sunulması veya başka bir şekilde bildirilmesi halinde güvenli olduğu garanti edilmemektedir.


  Kişisel verilerin güvenliği şifreleme, parola koruması ile ve kişisel verilere erişim kısıtlanarak korunmaktadır. 


  Bu tür tedbirler alınsa dahi, her zaman kişisel verilerin güvende ve emniyet altında tutulmasını, bariz kullanıcı kimlikleri veya şifrelerinden kaçınılmasını, şifrenin düzenli aralıklarla değiştirilmesini ve ayrıca, şifre(ler)in açıklanmamasını veya üçüncü kişi(ler)in  kullanıcı hesabı ile kişisel verilere erişmesine izin verilmemesini sağlamaktan her zaman Kullanıcı sorumludur.


 • Kişisel verilere ilişkin Kullanıcılar’ın sahip olduğu haklar 
 • Kullanıcılar, kişisel verilerine ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahiptirler: 


  1. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
  2. Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
  3. Kişisel verilerin eksik veya yanlış olması hâlinde verilerin düzeltilmesini isteme, 
  4. İlgili mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
  5. Düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
  6. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle, aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
  7. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğrama halinde zararın giderilmesini talep etme. 

  Kullanıcılar, bu dokümana ilişkin soruları ile kişisel verilere ilişkin haklarının kullanılması amacıyla info@popandsandy.com adresine e-posta göndererek Pop+Sandy ile iletişim kurulabilirler.